Till innehållet Logga in
Sidans topplogga

Vad hände 2022

Reflektion från tf. ordförande

Det blev ännu ett år fullt med aktivitet. Det blev också ett år där jag har suttit på många stolar. Klubben fick ett avhopp mitt i verksamhetsåret som gjorde att jag som vice ordförande fick gå in som ordförande. Det var jag som också var roddchef, tränare och roddare samtidigt som jag jobbar fulltid med eget företag.

När man sitter på så många stolar så kan man få känslan av att ingenting rör sig framåt om man inte själv är med- och det är ju tvärt emot vad en levande klubb vill frambringa. En ideell verksamhet är driven av många små ledstjärnor och i Lidingö roddklubbs fall så finns många stjärnor som vi vill kunna släppa fram kommande år.

Förutom styrelsens ansvar för att organisationen ska fungera så finns många bitar som måste lösas; platsbrist och ett mycket gammalt klubbhus- givetvis frågor som har varit uppe under många år- men som man kanske först nu kan driva på riktigt. Att klubben har fördubblat sitt medlemsantal under tre och ökat antalet roddare med 6 gånger år är inget vi döljer, men frågorna är många! Hur ska vi kunna ta hand om alla, det behövs ett gym, fler toaletter, bättre samlingslokal, fler tränare och fler som sköter om klubbens båtar!

Är vi redo? Kommer våra nya medlemmar att stanna? Var det en hype under pandemin?

Lidingö roddklubb är under uppbyggnad och det kommer att ta sin tid att reparera hus och få ordning på våra båtar så att vi kan låsa in dessa i säkra båthus. Under tiden som detta händer så måste ju kärnan i verksamheten- själva roddaktiviteterna vara intressanta för våra medlemmar! Inga aktiviteter- inga medlemmar- ingen klubb! Ständigt måste vi fylla på med nya aktiviteter och nya medlemmar för att få fler ledare, fler som vill tävla, fler som vill mer!

Lidingö roddklubb har kanske Sveriges bästa roddvatten? Så självklart ska det finnas en roddklubb på Lidingö och självklart ska denna roddklubb ledas i en riktning att medlemmarna själva bygger upp den klubb de vill ha.

Jag lämnar nu över styrelseuppdraget och fokuserar på att hjälpa klubben i rollen som tränare. Det är min övertygelse att nästa styrelse tillsammans kommer att jobba för att klubben ska gå in med visionen att göra Lidingö roddklubb till en välfungerande roddklubb.

Vi ses på vattnet!

Anna Rosengren
Tf. ordförande, roddchef och tränare på Lidingö roddklubb

Ungdomsverksamheten under året

Schemalagd ungdomsverksamhet kom inte igång i år, vi fick trots det ihop fler än 662 deltagartimmar och ca 330 roddtillfällen för ungdomar.

Vi tackar tusen gånger för hjälpen med ungdomsverksamheten Adam, Stellan, Ellen, Beckman, Robin, Maher, Filip, Malou och Siri för att ni har hjälpt till som ungdomstränare under 2022!

Stort tack till Felix Oppenheim som kom och fotade vårt läger i juni.

Foto: Felix Oppenheim

Medlemsrodd

För medlemmar hade vi schemalagd rodd två gånger i veckan på veckodagarna och två gånger på helgen. Totalt 60 pass fick vi till från mitten av april-oktober med sommaruppehåll under sommarlovet. För damer fick vi ut åttan ett par gånger utöver detta.

Foto: Madeleine Sjöborg / okänd

Tävlingar

Klubben var med på Distanskapprodden med ett damlag i inriggad fyra och en kustsingel. Inriggaren kom in trea av fyra båtar men då det var enda tävlande i damklassen blev det ingen medalj. Tid 1:17:32.

Foto: Daryna Matviiets

Besök av utländska klubbar

Christiania roklub från Oslo hyrde vårt klubbhus och 23 platser i roddbåtar och rodde dagsturer i maj.

Flera roddklubbar från Aarhus hade vår klubb som bas när de bytte besättningar i deras egna båtar som stod på vår tomt i juli.

Nyborgs roklub kom i slutet av juli med egna båtar och hyrde en båt och klubbhuset under en vecka.

Foto: Madeleine Sjöborg / okänd

Inomhusträning

65+ gruppen tränade på torsdag förmiddag och för övriga så gjordes ett vecko-träningsprogram som följdes av ett 10-tal under tiden december till april.

Prova på

I början av maj hade klubben öppet hus med ett 30-tal som provade rodd i inriggare och surfski. En grupp på 11 personer provade rodd och en företagsrodd gjordes under sommaren med 10 personer.

Utflykter

Totalt gjordes 64 längre turer utanför Gåshaga. Två turer till Fjäderholmarna, en till Artipelag och ett flertal runt Lidingö. Några turer gick över till Skepparholmen för frukost på Skepparholmens spa.

Adventsrodd och luciarodd

På första advent anordnades en adventsrodd med sju personer. Filippifyran, kustdubbeln och en kustsingel gjorde sällskap ut. Under lucia blev det morgonrodd på maskin då isen redan hade lagt sig. Båda rodderna avslutades med fika.

Inköp av båtar

En Stämpfli 2x köptes med fullt stöd från Riksidrottsförbundet samt en dubbel för juniorer köptes in från Strömstads roddklubb. Klubben fick också en ”tjockisdubbel” från SRF och två begagnade nybörjarsinglar från en privatperson i gåva. Den stora investeringen under 2022 var två inriggare och 8 åror som köptes från Falkenberg för att enkelt kunna ta större grupper på prova-på och företagsrodd. Klubbens nu tre inriggare hyrdes också ut till utländska klubbar som kom under året.

Bidrag 2022

Riktade bidrag mottogs under året: inköp av dubbel, inköp av fem par kuståror, utbildning för ledare, deltagande på Roddforum, återstartsstöd för att ta emot Norrköpings roddklubb, ledare för SOL samt LOK-stöd, totalt ca 70 000 kr.

Styrelsen 2022

Styrelsen för Lidingö roddklubb lämnar följande berättelse över klubbens verksamhet för perioden 15 mars 2022 till 20 mars 2023, klubbens sextiotredje år.

Föreningen är medlem i Svenska Roddförbundet och därmed även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen är representerad i styrelsen för Östra Roddistriktsförbundet inom Svenska Roddförbundet.

Föreningens verksamhet har under året bedrivits i huvudsak i enlighet med den vid årsmötet 2022 presenterade Verksamhetsplanen för 2022.

Christina Harrysson, Ordförande – t.o.m. 20 september 2022

Anna Rosengren, roddchef, vice ordförande. Ordförande – fr.o.m. 20 september 2022

Jan Ulin, kassör

Jan Cederlund, ledamot, båtchef

Pia Janné, ledamot, sekreterare

Peter Josephson, ledamot, ansvarig surfski

Kaveh Pourshahidi, suppleant, surfski

Anders Wånell, suppleant, IT

Övriga av årsmötet valda funktionärer har varit

Bo Lindahl Revisor

Thor-Björn Schiller Revisorssuppleant

Birgitta Gillhagen Ordförande valnämnden

Håkan Langseth Ledamot i valnämnden

Pernilla Hussey Ledamot i valnämnden

Föreningen arrenderar marken från kommunen och har under 2022 undertecknat ett 10- årigt arrendeavtal. Föreningen upplåter sin klubblokal två kvällar i veckan till två andra föreningar på Lidingö. Sålunda nyttjas lokalen av Lidingö Modellflygklubb respektive Modellbåtbyggarföreningen mot del iunderhållskostnader för klubbhuset.

Föreningen har 95 roddmedlemmar (varav 27 juniorer) samt 111 kajakmedlemmar.

Slutord

Styrelsen vill slutligen framföra ett varmt tack till alla som med insatser av olika slag har hjälpt till att driva Lidingö roddklubbs verksamhet under det gångna året.

(knas i aw-deno/html-block.ts)

Verksamhetsberättelser

Vad hände 2023
Vad hände 2022
Vad hände 2021
Ett experimentellt bygge [-] Om personuppgifter
info@lidingoroddklubb.se