Till innehållet Logga in
Sidans topplogga

Roddvattnet

Flyg fram över Lidingö i Google Earth. Välj "Presentera" och stega fram med piltangenterna eller tryck på pilarna nere till vänster.

Klick på bilden leder till en karta hos Google. Klicka på linjerna i kartan för att få förklaringar.

Läs trafikregler här och långtursreglementet här.

Enda sättet för dig att ta dig fram på ett för dina medtrafikanter förutsägbart sätt är att ror rakt. Det gör du genom att ha ett riktmärke bakåt som du ser till att aktern alltid pekar mot.

Ett riktmärke hjälper bara att hålla rätt kurs om börjar att användas från exakt samma ställe varje gång. Plus att det inte är vindavdrift. För att få rätt kurs krävs en enslinje. En enslinje kan ge extremt bra precision. Enda nackdelen är ifall du koncentrerar dig för mycket på enslinjen att du glömmer vända dig om regelbundet.

Här har vi just lämnat klubben och passerat första udden. Placerar du spetsen på denna udde rakt under husets sida markerad med två blå streck så blir passagen genom sundet smidig.

Efter sundet passerar du en brygga med en lampa på. Denna är markerad med gult streck här och om den placeras mot träden enligt bilden så blir riktningen sådan att du precis passerar bojarna som följer efter den långa båtbryggan.

När bojarna passeras kan du börja spana efter att randen på huset (gula strecket) ska dyka upp i glipan mellan träden (blå strecken). Det finns en även en mast på huset (till vänster om gula strecket) som går att hålla utkick efter. Med detta som enslinje passerar du perfekt berghällen som sticker ut ur vassen före Ekholmsnäs.

Ut på Hustegafjärden är första utmaningen att ro nära land utan att krocka med bojarna vid Ekholmsnäs gård. Klippan mellan de två markerade träden ger en bra kurs. På våren går det även att använda den bakre trädlinjens "trappsteg" ner åt höger mitt för klippan. Denna kurs håller du fram till du är mitt för en liten udde just efter Ekholmsnäs gård. Där lägger du om kursen så att femknopsskylten blir riktmärke.

Ungefär vid nästa lilla udde som sticker ut bör du vara frame vid nästa enslinje. Det är hacket i trädlinjen ovanför vassen just till vänster om bryggan. Denna kurs blir bra ända tills du är framme vid stenkrosset vid strandkanten i Gåshaga.

Framme vid stenkrosset som syns här i bilden så lägger du om kursen och låter lusthuset eller strax till höger om det bli riktmärke för att ta dig in på nästa enslinje. Denna linje är den minst tydliga. På våren går det att se barrträdet och placera det mitt mellan udden och vassen. Med löv på träden blir det att hitta något annat eller gå på att vassen ska vara en lagom lång distans från udden. Detta ger en bra kurs ända fram till det är dags att vända vid Gåshaga.

Efter vändningen finns hela sträckans mest exakta riktmärke. Kanske att det inte kommer fungera när det blir mer löv på träden, det återstår att se. Här är det en tydlig "topp" i trädhorisonten som placeras i glipan mellan de yttersta träden vid Elfviks brygga. Obs att denna "topp" syns bättre i nästnästa bild.

Kursen enligt föregående bild måste läggas om för att du inte ska ro in i udden mitt emot Björkudden. Detta gör du förslagsvis när fönstret placerar sig i glipan mellan träden och följer den kursen.

Föregående nämnd kurs behöver egentligen ingen hjälp för att läggas om då du inte kan undgå att märka att du passerar udden och därmed inte ska fortsätta ut på fjärden. Nu följer du norra sidan västerut. Riktmärket bakåt är Elfviks brygga.

På bilden ovan syns dels den i förrförra bilden nämnda toppen i trädhorisonten, dels en mindre topp (gula strecket). Om du missade riktmärket med huset i föregående bild, utan istället håller en godtycklig kurs ut mot mitten av fjärden, så gäller att kursen ska läggas om när den lilla trädhorisonttoppen ligger ett snäpp utanför trädet, enligt ovan.

Efter en stund formerar sig det tydliga trädet (gula strecket) som en utmärkt enslinje. Om du låter trädet komma hela vägen intill träden (blå linje) så kommer du kanske lite väl nära land (men inte så du riskerar gå på grund). Så som det ser ut i bilden är en bra kurs.

Dags för kursomläggning igen för att komma in i sundet vid Hustegaholm / Ekholmsnäs. De främre och bakre träden ger en tydlig linje, men du kan nog behöva träna några gånger på att se hur den ska se ut. Det gäller för övrigt alla enslinjerna.

Inne på Kyrkviken ror du uppåt norra sidan tills skorstenen ligger i linje med ekstammen. Därefter blir detta en bra kurs. Noggrannheten är inte den bästa så det kan ändå vara lätt att komma nära bojarna.

När björken tillsammans med tallen skapar den blå formen blir detta riktmärke för att styra in mot sundet. (Björken är tyvärr borta. Istället placeras v-tallen mot ett vitt hus bakom. Men på sommaren är det för mycket löv så då syns inte det. Kvarstår att placera tallen mitt bakom busken framför vilket inte har samma precision.)

Inne i sundet har du en bra kurs när lampan på bryggan är placerad mellan de två stolparna uppe på Ekholmsnäsbacken. Helst exakt mitt i mellan. Tyvärr syns inte stolparna på en gång, men du får facit i god tid innan du riskerar att ro in i stenarna vid sundets mynning.

/Anders 2019-05-01 med uppdatering 2022-09-26

Föreningen

FöreningenPolicy och kunskapsbank
Roddvattnet
KlubbkajakenKlubbhusetKontaktuppgifterHistorikBli medlemAvgifterÅrsmöteshandlingar
Ett experimentellt bygge [-] Om personuppgifter
info@lidingoroddklubb.se