Till innehållet Logga in
Sidans topplogga

Klassningssystem

Klubbens båtar ska hanteras varsamt av alla medlemmar! Vissa av båtarna är mycket värdefulla. För att båtar ska kunna hanteras på ett säkert sätt av medlemmarna så tillämpar Lidingö roddklubb ett klassningssytem som ska följas.

Samtliga aktiva medlemmar klassas i fyra grupper beroende på roddarens färdigheter:
1 = nybörjare med instruktör
2 = nybörjare/motionär utan instruktör
3 = motionärer i singel
4 = erfarna roddare

Utöver detta har vi i en tävlingsbåt, Scala, som endast de som tävlar får använda.

Roddare kan tillåtas ro en båt EN kategori högre, under specifika omständigheter. 

Två av följande fyra punkter ska vara uppfyllda:

Kategori 1

Roddare har en instruktör med sig som hjälper till att få i och ur roddare ur båtarna. Instruktören hjälper till att båtarna kommer in till bryggan på ett säkert sätt. Instruktören är ansvarig för att båtarna är i skick för att användas samt rapporterar skador. 

Båtar i kategori 1

Endeavor + pontonersingel
Explorernexplorern
Gniddeövningssingel
Nalle Puh + pontonersingel
Piggeövningssingel
Förbundsdubbel 1kustdubbel
Förbundsdubbel 2kustdubbel
Förbundsdubbel 3kustdubbel
Förbundsdubbel 4kustdubbel
Nybörjardubbelövningsdubbel
Bella Donnainriggad fyra
Dumleinriggad fyra
Humleinriggad fyra

Även Nalle Puh och Endeavor med pontoner är tillåtna.

Kategori 2

Roddaren är självgående och får använda kategori 1-båtar utan att instruktör finns med. För att stanna i kategori 2 ska roddaren under föregående år rott fler än 100 km annars flyttas roddaren till kategori 1. Varje vår görs rodd tillsammans med instruktör där coxning och tilläggning tränas.

Båtar i kategori 2

Kustsingelnkustsingel
Lasses kustsingelkustsingel
Kustdubbelnkustdubbel
Göteborgkustfyra
Kustfyrankustfyra
Stjärnangiggfyra

Kategori 3

Roddaren har genomfört roddtest i kategori 3-båt, se nedan.

Båtar i kategori 3

Ankansingel
Endeavorsingel
Grönt/gula singelnsingel
Liten (tåligare)singel
Lusensingel
Majasingel
Nalle Puhsingel
Sirisingel
Smutsingel
Snorresingel
Sylviasingel
Per-Arnedubbel
Terrordubbel
Vit juniordubbel

Kategori 4

Roddaren kan själv ta ut grupper i kategori 4 båtar, dvs som cox eller instruktör eller som roddare med andra i kategori 4. Vana roddare som använt båtarna i kategori 4 och vet om rutiner för dessa samt har visat sig ha förståelse över hur kategori 4-båtar och åror hanteras varsamt. 

 

Båtar i kategori 4

Måsensingel
Viggensingel
Geminidubbel
Lidotvåa
Spåretdubbel
Abatafyra
Filippi-fyranfyra
Handelsbankenåtta
Kvickåtta

Test för att gå från kategori 1 till kategori 2

Syftet är att roddaren ska visa att hon/han på ett säkert sätt behärskar grundläggande roddteknik i en bred övningssingel och känner till regler och rutiner för säker rodd och hantering av roddmateriel mm.

Teoretiska moment

 1. Veta var information finns om vilka båtar och åror som en 2-roddare får använda
 2. Kan se om det finns fel på båten innan rodd
 3. Vet hur man rapporterar skador
 4. Veta hur långa standardsträckorna på Kyrkviken / Hustegafjärden är och kunna fylla i roddloggen på medlem.lidingoroddklubb.se
 5. Känna till vid vilken väderlek rodd på sjön inte är tillåten
 6. Känna till trafikregler på Kyrkviken
 7. Känna till säkerhetsregler om området för daglig rodd

Praktiska moment

 1. Ta ut båten från båthuset
 2. Bära ut årorna på ett korrekt sätt
 3. Sätta i årorna i svirvlarna korrekt
 4. Kunna sätta sig i båten på ett korrekt och säkert sätt
 5. Gå ut från bryggan och gå in till bryggan säkert
 6. Kunna gå upp på bryggan efter rodd på ett korrekt sätt
 7. Kunna ta in båten efter rodd till båthuset

Test för att gå från kategori 2 till kategori 3

Testet utförs i singel kategori 3. För att få genomföra testet ska ca 50 – 100 km singelrodd i bred övningssingel (kustsinglar + pontonbåtar ok) finnas bokförda i roddloggen.

Teoretiska moment

 1. Veta var information finns om vilka båtar och åror som en 3-roddare får använda
 2. Känna till säkerhetsregler om området för daglig rodd och när singelrodd är förbjuden

Praktiska moment

 1. Ta ut båten från båthuset
 2. Bära ut årorna på ett korrekt sätt
 3. Sätta i årorna i svirvlarna korrekt
 4. Kunna sätta sig i båten på ett korrekt och säkert sätt
 5. Gå ut från bryggan och gå in till bryggan säkert
 6. Kunna gå upp på bryggan efter rodd på ett korrekt sätt
 7. Ha korrekt grepp på årorna under rodd
 8. Kunna vända båten genom att växelvis stryka och ro 2 varv (ett till höger och ett till vänster)
 9. Kunna ta in båten efter rodd till båthuset
 10. Kunna ta sig upp i en kantrad övningssingel från djupt vatten (genomförs då vattnet har badtemperatur)

Kategori 4 

Roddaren har använt kategori 4 båtar tillsammans med tränare eller roddare i kategori 4. Roddaren kan:

 1. Dirigera ner en stor båt till vattnet på ett säkert sätt
 2. Coxa; kan ett par övningar för att få bättre harmoni i båten
 3. Lägga till på ett säkert sätt vid bryggan och se till att roddarna kommer i och ur på ett säkert sätt

Rodd

NybörjarkursFortsättningskursRoddlägerProva påMedlemsroddUngdomsroddFöretagsrodd65+Rodd i stockholmsområdet
Klassningssystem
TrafikreglerLångtursreglemente
Ett experimentellt bygge [-] Om personuppgifter
info@lidingoroddklubb.se