Meny

Innehåll Anmälan till kajakplatskön

Rodd

Nybörjarkurs Roddläger Prova på Medlemsrodd Ungdomsrodd Företagsrodd 65+ Rodd i stockholmsområdet Klassningssystem Trafikregler Långtursreglemente

Surfski

Surfski Grundkurs

Föreningen

Föreningen Policy och kunskapsbank Roddvattnet Klubbkajaken Arbetsdagar Klubbhuset Kontaktuppgifter Historik Bli medlem Avgifter Årsmöteshandlingar Vad hände 2021

Långtursreglemente

Detta reglemente gäller för medlemmar och roddare i Lidingö Roddklubb. Reglementet innehåller regler och förhållningsorder vid långturer i inriggade båtar och kustroddbåtar.

1. Lidingö roddklubbs definition av långtur

Långtursrodd definieras som rodd utanför vårt ordinarie träningsområde vars yttre gräns går just efter flytbryggan vid Gåshaga / mållinjen för 2000 meter från Hustegaholm.

2. Båtar för långtursrodd

De tre inriggade fyrorna med styrman
kustfyran C4x
kustdubbel C2x
kustsingel C1x
“landshövdingskan”

Förutsättning för att utnyttja dessa är att de är i toppskick.

3. Besättningskrav

Deltagande roddare skall vara erfarna roddare, som är kompetenta att möta och hantera uppkomna situationer på grund av väder, materielhaveri eller trötta / sjuka roddare.

I besättningen skall ingå en roddare som kan axla “befälhavaransvaret” enligt sjölagen.

Med andra ord en båtchef som har det yttersta ansvaret för skeendet ombord.

Av styrelsen utsedd person avgör om besättningen har erforderlig kompetens. Denna person kan stoppa turen om det saknas kompetens i besättningen.

4. Planering av långtur

Planeringen skall främst grundas på besättningens förmåga och styrka att ro. Även bedömd stabilitet i uppkomna besvärliga situationer är en parameter inför val av rutt för rodden.

5. Båt och utrustning

Kontrollera noga båtens status avseende sjöduglighet och teknisk status samt att lös utrustning är i god kondition.

Följande utrustning skall finnas ombord

6. Innan avfärd

7. Under rodd

Meddela klubben avvikelser från er plan tex försenad ankomst eller alternativt mål eller väg och ankomst till målet.