Till innehållet Logga in
Sidans topplogga

Verksamhetsberättelse 2021

Innehåll

Verksamhetsberättelse 2021Allmänt om klubbens verksamhetRoddskolorUngdomsverksamhetNybörjarkurserSurfskiUtbildningTävlingsverksamhetMotionsroddUtflykterFöretagsrodd (prova på-rodd)TävlingskläderBåthus, bryggor och anläggningarInköp av båtarVinterträning och gymEkonomi och disposition av vinstStyrelsen 2021BidragSlutord

Allmänt om klubbens verksamhet

Klubben fortsatte som tidigare två år, trots pandemin, med nästan full aktivitet. För vuxna hölls två kurser parallellt under början av sommaren och en kurs i september. För barn och ungdom hade vi en roddskola i början av sommaren och en i slutet på sommarlovet. Totalt gick 46 barn och vuxna våra roddkurser. Vår ungdomsgrupp har tränat under sommar och höst två gånger per vecka. Klubben har haft schemalagd rodd två gånger per vecka även för vuxna samt en gång per vecka för damer.

Nytt för i år har varit att få igång en verksamhet bland våra kajakmedlemmar. För att locka gamla och nya medlemmar så köptes fem Surskis in, en kajakmodell som är populär bland både yngre och äldre och som används speciellt ute på havet med vågor.

Under året har klubbens roddbåtar noterats för 625 utturer med sammanlagt 1332 roddtillfällen i roddjournalen.

Roddskolor

För att rekrytera unga roddare arrangerar klubben årligen roddskolor under sommarlovet. Verksamheten arrangerades leddes av Ellen Spaak och våra ungdomar Stellan Spaak och William Enseér. På de två roddskolorna deltog totalt 18 stycken barn och ungdomar i åldrarna 10–17 år.

Ungdomsverksamhet

Klubben hade schemalagd ungdomsrodd varje onsdag och lördag med ca 5–7 ungdomar varje pass. Ledare till ungdomsträningen har varit Ellen Spaak och Mic Hussey. 

Futuraskolan kom även detta år med fyra klasser nior som provade rodd under två tillfällen var, det blev ca 180 roddtillfällen och åtta idrottspass.

I juli kom Summer on Lidingö- SOL med 7 ungdomar och en ungdomsledare. Stellan och Ellen Spaak tog ut gruppen i våra två stabila fyror.

Stockholms roddförening arrangerade ett sommarläger för juniorer på Magelungen i början av augusti. Två av våra ungdomar var med. Där fick de träna teknik och genomföra olika tävlingsmoment. 

Under sommarens roddskola fick vi även ut vår träåtta tillsammans med ungdomar från klubben.

Nybörjarkurser

Klubben arrangerade nybörjarkurser i rodd, 8 tillfällen med 2 timmar. Den första kursen med start i juni blev snabbt fullsatt och fick delas upp i två grupper med totalt 18 personer. I september hölls en kurs med 8 vuxna. Kurserna är en mix mellan teori och teknik på vattnen. Ledare för kurserna var Anna Rosengren, Mohamed Maher, Mic Hussey och Ellen Spaak. Även våra ungdomar Stellan Spaak och William Enséer var med och rodde och körde följebåt då det var dags för deltagarna att prova mindre stabila båtar.

Surfski

Klubben tog emot 5 surfskis i slutet av juni. Under juli genomfördes ett antal gratis prova-på-tillfällen där allmänheten bjöds in. Senare i augusti kom kursverksamheten igång, 12 personer gick grundkurs i surfski varav 2 även tog fortsättningskurs. Sammantaget genomfördes 50 personpaddelpass. 

År 2021 var ett startår vilket gick över förväntan bra trots den sena ankomsten av utrustningen.

Utbildning

Under 2021 gick 10 av klubbens medlemmar tränarutbildning från Svenska roddförbundet, utbildningen är en satsning för att få fler ledare och tränare till roddverksamheten.

En föreläsning ”Kallt vatten” genomfördes i digitalt format den 11/2 av Stockholms roddförening, i samarbete med Östra Roddförbundet. 

Tävlingsverksamhet

Catharina Malmfors och Anna Rosengren var med på NM/SM i Helsingborg där de tävlade tillsammans i en kustdubbel. På grund av väderförhållanden ställde flera båtar in och av tre tävlande i klassen kom klubben på andra plats och fick silver.

Klubben var också med på Distanskapprodden med en kustdubbel och en kustfyra samt Head of Fyris med en dubbel.

Motionsrodd

För den icke tävlingsinriktade medlemsrodden har klubben arrangerat medlemsrodd två gånger per vecka. Ledare för medlemsrodd har varit Anna Rosengren, Mohamed Maher och Ellen Spaak. För medlemsrodd har främst våra större båtar används så som kustfyran och inriggaren men även kustdubbeln har varit mycket populär. 

2021 var ett år med både sen islossning och tidig isläggning: rodden hade sin första tur 18 april och sista 26 november, en säsong på 223 dagar, klubben var ute med roddare 171 dagar av dessa (privata båtar ej inräknade). För singelrodd som kräver lugna förhållanden och temperaturer på minst 10 grader i vattnet var säsongen 16 maj till 8 oktober; 145 dagar med totalt 65 dagar på vattnet. 

Utflykter

I och med att klubben köpt in kustbåtar så har verksamheten kunnat flytta ut från Kyrkvikens lugna vatten. Speciellt kustdubbeln har varit ute på många långa turer, tex runt Lidingö, övernattning till Tisterön (norr om Vaxholm/Ringö) fikaturer till Skuru, Kyrkfjärden och Djursholm.

Vi fick besök från Köpenhamns roklub och Hellerup roklub som kom varsin vecka i slutet av juli och början av augusti. Ett par av våra medlemmar följde med i deras inriggare och fick prova långtur på danskt sätt bland annat till Ulriksdals slott. Klubben har också gjort flertalet turer över till Nacka, till ön Lördag, frukost på Skepparholmen och bad vid Fågeludde.

Företagsrodd (prova på-rodd)

Race for the Ocean kom med fyra personer som rodde med Jan Cederlund som cox, de kom senare och föreläste för klubben om tillståndet i Östersjön och åtgärder i Kyrkviken.

Tävlingskläder

Föreningen har under 2021 tagit fram en tävlingsdräkt som användes på Head of Fyris. T-shirts trycktes upp till roddskolorna och tröjorna användes på de tävlingar som var tidigare på säsongen.

Båthus, bryggor och anläggningar

Som en tillfällig lösning för att hantera det ökade trycket på vår huvudbrygga så har landgången till följebåtsbryggan byggts om så att den kan användas till att lägga i mindre båtar såsom singlar och kajaker. Dessutom lades den ”extra bit” brygga som har legat på land till på huvudbryggan så den totala längden ökade vilket också ger fler möjligheter för flera båtar att lägga i samtidigt. Robin Kärrheden drev projektet med hjälp av Kaveh Pourshahidi och flertalet medlemmar.

Klubben har gjort en investering av vilka framtida investeringsbehov som finns på våra fastigheter på 1–5 år sikt. En åtgärd under 2021 som gjordes var att elsäkra klubbhus och båthus. Kommande större åtgärder är:

Styrelsen lämnade under hösten in en begäran förlänga vårt arrende från 1 år till minst 10 år för att få möjlighet för klubben kan söka bidrag till större projekt. Kommunen jobbar med frågan och det ser ljust ut. Fortsatt arbete kommer att ske för ombyggnad/renovering/nybygge:

Inköp av båtar

Kustdubbeln kom i maj och har varit den båt som under året har använts mest. Både av erfarna roddare som har gått ut i vågorna utanför Gåshaga och de nya som har använt den för att träna rodd på lugnt vatten i Kyrkviken. Den har även kunnat användas vid roddskolorna, vid dåligt väder och när det blev vinterförhållanden.

En singel köptes in från en privatperson för 15 tkr i juni. Fem Surfskis kom i juli och kursverksamheten för Surfski startade.

I augusti kom en begagnad lättviktssingel i nära nyskick för 60 tkr.

Vi fick även en kustsingel som en gåva av Lars Hallén. Anders Wånell rodde singeln till oss i oktober från Korsö.

Tre begagnade roddmaskiner köptes in med bidragspengar från Svenska roddförbundet så att klubben nu har fem maskiner. 

Vinterträning och gym

Under året har medlemmar träffats på vardagsmorgnar på Stockby utegym 3 pass/vecka. I och med vintern så arrangerade medlemmarna själva vinterträning på ett gym i AGA där man får använda hela lokalen själv. I slutet av året skänktes gymmateriel till klubben, bland annat en skivstång och bänk. Klubblokalen möblerades då om så att vinterträning kan bedrivas.

Ekonomi och disposition av vinst

Stora investeringar i elsäkrad klubb, bryggor, roddbåtar och Surfskis har balanserats upp av en större medlemsbas där roddsidan har ökat 5 ggr från 2019. Inköp av båtar har anpassats till den nivå av roddare som har kommit in men ekonomin tillät att göra ett inköp för de roddare som har kommit lite längre med tävlingsambition.

Klubbens inkomster av kursverksamhet har gått till våra ungdomsledare samt fortsatt låg avgift för barn och ungdom.


Styrelsen 2021

Styrelsen för Lidingö roddklubb lämnar följande berättelse över klubbens verksamhet för perioden 29 mars 2021 till 15 mars 2022, klubbens sextioandra år.

Föreningen är medlem i Svenska Roddförbundet och därmed även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen är representerad i styrelsen för Östra Roddistriktsförbundet inom Svenska Roddförbundet.

Föreningens verksamhet har under året bedrivits i huvudsak i enlighet med den vid årsmötet 2021 presenterade Verksamhetsplanen för 2021.

Styrelsen, som under året genomfört 11 protokollförda sammanträden, har bestått av:

Jan Ulin Ordföranden
Jan Cederlund Vice ordförande
Göran Odin Kassör
Catharina Malmfors Sekreterare
Anna Rosengren Rodd
Peter Josephson Kanot
Kaveh Pourshahidi Suppleant
Anders Wånell Suppleant

Övriga av årsmötet valda funktionärer har varit:

Bo Lindahl Revisor
Thor-Björn Schiller Revisorssuppleant
Birgitta Gillhagen Ordförande valnämnden
Håkan Langseth Ledamot i valnämnden
Cristina Harrysson Ledamot i valnämnden

Föreningens verksamhet har bedrivits från av föreningen ägt klubbhus och två båthus belägna på Lidingö stads mark vid Kyrkviken. Föreningen betalar årligen arrende till staden för nyttjanderätten till marken.

Föreningen har organiserat motions- och ungdomsrodd på Kyrkviken. Rodd har genomförts med klubbens totalt 29 roddbåtar (66 säten), singlar, en tvåa, dubbelsculler, fyra- och åtta med styrman samt en kustsingel, en kustdubbel och en kustfyra. 

Bidrag

Föreningen fick under 2020 ett bidrag för idrott för 65+ på totalt 16 500 kr från Svenska roddförbundet som skulle användas under 2021. Under 2021 kom ytterligare bidrag från SR för återstart efter pandemin på 8178 kr. Båda bidragen användes för att köpa in roddmaskiner till klubben.

Klubben fick också ett bidrag från kommunen på 45 000 kr som ska vara en hjälp för den investering som gjorts för att kunna nå fler aktiva roddare.

Slutord

Ännu ett år som har skuggats av Covid-19..  Klubben har ändå kunnat bedriva både verksamhet och har tävlat. Vi tycker att vi har mycket att vara stolta över och som genomförts under det gångna året som inte hade varit möjligt utan ett stort antal medlemmars ideella insatser och vi ser med tillförsikt fram mot kommande års verksamhet. Styrelsen vill slutligen framföra ett varmt tack till alla som med insatser av olika slag har hjälpt till att driva Lidingö roddklubbs verksamhet under det gångna året.

Verksamhetsberättelser

Vad hände 2023Vad hände 2022
Vad hände 2021
Ett experimentellt bygge [-] Om personuppgifter
info@lidingoroddklubb.se