Meny

Innehåll Anmälan till kajakplatskön

Rodd

Nybörjarkurs Roddläger Prova på Medlemsrodd Ungdomsrodd Företagsrodd 65+ Rodd i stockholmsområdet Klassningssystem Trafikregler Långtursreglemente

Surfski

Surfski Grundkurs

Föreningen

Föreningen Policy och kunskapsbank Roddvattnet Klubbkajaken Arbetsdagar Klubbhuset Kontaktuppgifter Historik Bli medlem Avgifter Årsmöteshandlingar Vad hände 2021

Avgifter

Juniorer betalar halv medlemsavgift och halv rodd-/kanotavgift. Med junior avses person som under verksamhetsåret fyller högst 20 år. Studerande över 20 år kan medges rätt till halv medlemsavgift och halv roddavgift efter styrelsens prövning i varje enskilt fall.

Medlem skall, utöver medlems-, rodd- och båtavgifter enligt ovan, betala en preliminär arbetspliktsavgift om 600 kronor. Medlem, som under 2022 fullgör av styrelsen beslutad arbetsdag eller, enligt särskild överenskommelse, annan arbetsuppgift, har rätt att av betald preliminär arbetspliktsavgift återfå 300 kronor per genomförd arbetsdag, dock sammanlagt högst 600 kronor.