Till innehållet Logga in
Sidans topplogga

Avgifter

Juniorer betalar halv medlemsavgift och halv rodd-/kanotavgift. Med junior avses person som under verksamhetsåret fyller högst 20 år. Studerande över 20 år kan medges rätt till halv medlemsavgift och halv roddavgift efter styrelsens prövning i varje enskilt fall.

Medlem skall, utöver medlems-, rodd- och båtavgifter enligt ovan, betala en preliminär arbetspliktsavgift om 600 kronor. Medlem, som under 2022 fullgör av styrelsen beslutad arbetsdag eller, enligt särskild överenskommelse, annan arbetsuppgift, har rätt att av betald preliminär arbetspliktsavgift återfå 300 kronor per genomförd arbetsdag, dock sammanlagt högst 600 kronor.

Föreningen

FöreningenPolicy och kunskapsbankRoddvattnetKlubbkajakenKlubbhusetKontaktuppgifterHistorikBli medlemÅrsmöteshandlingar
Ett experimentellt bygge [-] Om personuppgifter
info@lidingoroddklubb.se