Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte, sträckpris och femårsplan

03 DEC 2009 18:56
Här kan du läsa femårsplanen som presenterades på årsmötet i torsdags. Och se vilka som rodde längst under verksamhetsåret enligt loggböckerna!
  • Uppdaterad: 03 DEC 2009 21:35

Vi var ungefär femton personer som samlades i klubbhuset på torsdagskvällen den 29/11. Efter mötets genomgång av det gångna året och även lite funderingar framåt, åt vi mat. Då visade jag, Anders, lite bilder från kustroddtävlingen i Helsingborg i somras och även från mina turer Stockholms skärgård. Kustrodd var passande att visa bilder från eftersom funderingen framåt under mötet just gällde att det kanske är en kustroddbåt vi borde försöka köpa eller hyra in.

Här roddkilometerlistan:

Gustav Rennerfelt773
Jan Cederlund476
Richard Chaba348
Angela Hallaschka334
Lars Hallén318
Lilly Beijar298
Göran Odin198
Bo Lindahl106

Listan fortsätter, men jag vet att en del inte skrivit i så noga. Bättring till nästa år hoppas jag! Själv har jag loggat tack vare GPS, men inte skrivit in det. 483 km kom jag upp i i "roddklubbsbåt" fram till årsmötet. Fram till och med oktober blev det 464 km med min Explorer utan packning. Med packning 1127 km.VERKSAMHETSPLAN 5 ÅR
åren 2010 till och med 2014

Till stöd för planen har styrelsen haft klubbens SWOT-analys, framtagen i samråd med utvecklingskonsulent från Roddförbundet, ordförandes framtidsbeskrivning samt resultat av medlemmarnas brainstorming, alla av år 2009.

Lidingö Roddklubb är en ideell allmännyttig förening för rodd- och kanotidrott grundad år 1959 och ansluten till Riksidrottsförbundet genom Svenska Roddförbundet.

VISIONEN
"Klubben skall vara en aktiv och attraktiv idrottsförening för unga och vuxna, där medlemmarna skall känna trivsel och glädje, men också ansvar och stolthet över sitt medlemskap. Klubben skall vara väl känd och ha ett gott anseende hos utomstående."

MÅL MEDLEMSUTVECKLING
Medlemmar rodd
Basen för verksamheten är medlemmarna och deras aktiviteter. I dag finns ca 40 betalande medlemmar. Vi skall öka antalet betalande medlemmar med 10 per år, varav 3 juniorer. Vi skall ha 90 betalande medlemmar år 2014. Rekrytering sker förutom genom befintliga medlemmar via ”pröva på verksamhet” och roddskola samt ungdomsverksamhet för stadens skolor.

Medlemmar kanot
I dag finns ca 95 betalande medlemmar. Bedömningen är att klubben inte under överskådlig tid kan utöka antalet kanotplatser annat än marginellt varför antalet kanotister endast kan öka marginellt.

Medlemsvård
Arbete kommer att ske för, att hålla hemsidan uppdaterad, att medlemmarna skall få regelbunden information om vad som händer och har hänt i klubben via e-post. Klubben skall uppmärksamma goda prestationer, göra inbjudningar till aktiviteter. Vintertid skall minst ett föredrag ordnas. Introduktions/välkommenpaket skall ges till nya medlemmar. Två roddmaskiner finns disponibla för medlemmarna. Medlemmarna kan också mot låg avgift disponera klubbhuset för privata tillställningar.

MÅL IDROTTSVERKSAMHET
Roddverksamhet
Motionsrodd
Motionsrodd är en stor del inom roddverksamheten. Gemensam träning med roddbåtar kommer att fortsätta ske tisdag och torsdagsmorgon kl 07:00 och onsdagskvällar kl 18:00 samt lördag och söndag förmiddag kl 10:00. Roddmaskin finns i klubbhuset för motion även annan tid.

Skolrodd
Klubben kommer att fortsätta med introduktion och träna skolungdomar och ställa upp i gymnasierodden genom samarbete med stadens skolor. Målet är att varje år skapa två gymnasielag.

Roddskola
Schema- och avgiftsbelagd roddskola skall vidareutvecklas för ungdomar och introduceras även för vuxna.

Tävlingsverksamhet rodd
Klubben anordnar roddtävling i form av årlig regatta i Gåshaga ”Lidingösprinten” med elitroddare och kyrkbåtsroddare samt ett årligt klubbmästerskap. Några av klubbens medlemmar deltar även i externa tävlingar. Gymnasieungdomar deltar i tävlingen Stockholms gymnasierodd. Samtliga dessa aktiviteter kommer att fortgå med mål att deltagarantalet skall ha fördubblats vid periodens utgång.

Kanotverksamhet
Motionskanot
Flertalet av kanotisterna paddlar för motion dels enskilt dels i grupp med utfärder. Det förekommer även introduktion av nybörjare.

Tävlingsverksamhet kanot
I klubben finns kanotister som deltar förutom i klubbmästerskapet även i tävlingar utanför klubben.

Funktionärer
Roddfunktionärer
Roddfunktionärer utbildas via Roddförbundet och Riksidrottsförbundet. Klubbens funktionärskader behöver utökas och förnyas. Särskilt ungdomsverksamheten behöver funktionärsförstärkning. I dag finns 2 färdigutbildade instruktörer, 5 är under utbildning och bedöms vara färdigutbildade våren 2010 och vid periodens slut bedöms att klubben har rekryterat och utbildat 10 tjänstgörande instruktörer.

Kanotfunktionärer
Det finns flera medlemmar som är funktionärer och verkar för Friluftsfrämjandet och Stockholm Kanotmaraton.

MÅL ANLÄGGNINGAR/INVENTARIER
Byggnader
Klubbhus med båthus
Klubbhus med vidbyggt båthus är gammalt(50år) och i dåligt skick och behöver renoveras eller ersättas. Utredning kommer att ske av kostnad och finansiering för framtida renovering alternativt ett nytt klubbhus.

Nya båthuset
Komplettering av inredning i båthuset för maximalt utnyttjande kommer att ske i periodens början.

Kanothus
Byggnadens yta kan enligt byggnadsplanen ej utökas. Avsikten är att investering i belysning skall ske i periodens början.

Brygganläggning
Brygganläggningen för sjösättning och upptagning av båtar och kanoter behöver förnyas vid dess yttre trädel. Förutsättningarna för anskaffning och finansiering för ny bryggdel kommer att utredas.

Inventarier
För att roddverksamheten skall kunna utvecklas måste nya roddbåtar anskaffas i första hand i form av 1 st modern åtta med styrman (8+), 1 st fyra med styrman (inriggad 4+). Förutsättning för anskaffning och finansiering av båtar kommer att utredas.

Prioritetsordning och tidplan kommer att göras för ovan nämnda investeringar.

MÅL FINANSIERING/EKONOMI
Verksamheten har fram till nu i huvudsak finansierats genom medlemsavgifter. De senaste åren har dock även bidrag erhållits till ungdomsverksamhet, utbildning och anläggningsinvestering från Riksidrottsförbundet och Lidingö kommun. Målsättningen är att klubben skall få en så stabil ekonomi som möjligt och för att kunna genomföra investeringarna så snabbt som möjligt. Klubben har övergått till redovisning enligt ”idrottens BAS-kontoplan” bland annat för att underlätta för klubbens intressenter att tillgodogöra sig den ekonomiska informationen.

MÅL BUDGET
Klubbens årsbudget skall utgå från verksamhetsplanen och spegla vad som skall ske det närmaste året samt de intäkter och kostnader som uppstår.


Lars Hallén, ordförande
Gustav Rennerfelt
Göran Odin
Hans-Christer Bärhne
Richard Chaba

Skribent: Anders Wånell

Postadress:
Lidingö RK - Rodd
Göran Odin, Hamnvägen 1
18166 Lidingö

Besöksadress:
Klubbvägen 1
18142 Lidingö

Kontakt:
Tel: 0727255515
E-post: info@lidingoroddklub...

Se all info