Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Avgifter


Medlemsavgift, seniorer 800
Passiv medlem (stöder föreningen men utnyttjar inte föreningens utrustning) 600
Roddavgift 700
Avgift för privat roddbåt 600
Båtavgift, kanot 600
Avgift för ytterligare kanot 1400
Juniorer (upp till 20 år) Halva avgifter (se nedan)
Preliminär arbetspliktsavgift 600
Familjemedlemskap (gäller familjemedlemmar folkbokförda på samma adress) 2700 (jämte en preliminär arbetspliktsavgift)

Juniorer betalar halv medlemsavgift och halv rodd-/kanotavgift. Med junior avses person som under verksamhetsåret fyller högst 20 år. Studerande över 20 år kan medges rätt till halv medlemsavgift och halv roddavgift efter styrelsens prövning i varje enskilt fall.

Medlem skall, utöver medlems-, rodd- och båtavgifter enligt ovan, betala en preliminär arbetspliktsavgift om 600 kronor. Medlem, som under 2022 fullgör av styrelsen beslutad arbetsdag eller, enligt särskild överenskommelse, annan arbetsuppgift, har rätt att av betald preliminär arbetspliktsavgift återfå 300 kronor per genomförd arbetsdag, dock sammanlagt högst 600 kronor.

Uppdaterad: 30 MAR 2022 13:21

Postadress:
Lidingö RK - Rodd
Anders Wånell, Tivedsvägen 7
18167 Lidingö

Besöksadress:
Klubbvägen 1
18142 Lidingö

Kontakt:
Tel: 0702244113
E-post: info@lidingoroddklub...

Se all info