Hoppa till sidans innehåll

Klassningssystem


 • Alla aktiva medlemmar tilldelas en roddarnivå: 1, 2, 3 eller 4, där 1 är nybörjare och 4 är erfarna roddare. En medlems roddkategori avgörs av roddchefen (eller av styrelsen utsedd person).
 • Vilka båtar som får ros av vilka kategorier står nedan och anslaget i båthuset. Dessa listor ska följas!
 • Det finns även riktlinjer för hur roddare ska klassas nedan och anslagna i båthuset.
 • Klubbens båtar får inte användas utan att de bokats i klubbens bokningssystem.
 • Klubbens båtar får inte bokas under allmän träning eller kurs, de ska finnas tillgängliga för dessa pass.

Samtliga aktiva medlemmar klassas i fyra grupper beroende på roddarens färdigheter:
1 = nybörjare med instruktör
2 = nybörjare/motionär utan instruktör
3 = motionärer
4 = erfarna roddare

Roddare kan tillåtas ro en båt en kategori högre, under specifika omständigheter.

Två av följande fyra punkter ska vara uppfyllda:

 • Minst hälften av besättningen tillhör den högre kategorin.
 • Det är en mer erfaren roddare som är cox eller sitter på topp.
 • Det finns en ansvarig tränare närvarande som ger tillstånd.
 • Det finns en följebåt ute som har uppsikt över roddaren/roddarna.

Kategori 1

Roddare har en instruktör med sig som hjälper till att få i och ur roddare ur båtarna. Instruktören hjälper till att båtarna kommer in till bryggan på ett säkert sätt. Instruktören är ansvarig för att båtarna är i skick för att användas samt rapporterar skador.

 • Kustfyran
 • Inriggare
 • Tjockis grön
 • Tjockis blå
 • Nalle Puh med pontoner
 • Stora Nalle Puh med pontoner
 • Den stora landshövdingsbåten

Kategori 2

Roddaren är självgående och får använda kategori 1-båtar utan att instruktör finns med.

 • Stjärnan
 • Kustsingeln
 • Kustdubbeln

Kategori 3

Roddaren har genomfört roddtest i kategori 3-båt.

 • Röd stor plastsingel
 • Röd liten plastsingel
 • Nalle Puh utan pontoner
 • Stora Nalle Puh utan pontoner
 • Vit plastdubbel
 • Ankan

Kategori 4

Roddare som varit i kategori 3 minst ett år eller på annat sätt visat sig ha förståelse över hur båtar och åror hanteras varsamt.

 • Alla träbåtar
 • Filippi fyran
 • Röd/blå singeln
 • Åttan

Klassningen gäller vid rodd på sträckan ut till Gåshaga. Om man ror längre gäller dokumentet Långtursreglemente.


Test för att gå från kategori 1 till kategori 2 (alternativt nybörjarkurs)

Syftet är att roddaren ska visa att hon/han på ett säkert sätt behärskar grundläggande roddteknik i en bred övningssingel och känner till regler och rutiner för säker rodd och hantering av roddmateriel mm.

Teoretiska moment

 1. Veta var information finns om vilka båtar och åror som en 2-roddare får använda
 2. Kan se om det finns fel på båten innan rod
 3. Vet hur man rapporterar skador
 4. Veta hur långa standardsträckorna på Kyrkviken är och kunna fylla i roddjournalen
 5. Känna till vid vilken väderlek rodd på sjön inte är tillåten
 6. Känna till trafikregler på Kyrkviken
 7. Känna till säkerhetsregler om området för daglig rodd

Praktiska moment

 1. Ta ut båten från båthuset
 2. Bära ut årorna på ett korrekt sätt
 3. Sätta i årorna i svirvlarna korrekt
 4. Kunna sätta sig i båten på ett korrekt och säkert sätt
 5. Gå ut från bryggan och gå in till bryggan säkert
 6. Kunna gå upp på bryggan efter rodd på ett korrekt sätt
 7. Ha korrekt grepp på årorna under rodd
 8. Kunna ta in båten efter rodd till båthuset

Test för att gå från kategori 2 till kategori 3

Testet utförs i singel kategori 3. För att få genomföra testet ska ca 50 – 100 km singelrodd i bred övningssingel finnas bokförda i roddjournalen.

Teoretiska moment

 1. Veta var information finns om vilka båtar och åror som en 3-roddare får använda
 2. Känna till säkerhetsregler om området för daglig rodd och när singelrodd är förbjuden

Praktiska moment

 1. Ta ut båten från båthuset
 2. Bära ut årorna på ett korrekt sätt
 3. Sätta i årorna i svirvlarna korrekt
 4. Kunna sätta sig i båten på ett korrekt och säkert sätt
 5. Gå ut från bryggan och gå in till bryggan säkert
 6. Kunna gå upp på bryggan efter rodd på ett korrekt sätt
 7. Ha korrekt grepp på årorna under rodd
 8. Kunna vända båten genom att växelvis stryka och ro 2 varv (ett till höger och ett till vänster)
 9. Kunna ta in båten efter rodd till båthuset
 10. Kunna ta sig upp i en kantrad övningssingel från djupt vatten (genomförs då vattnet har badtemperatur)

Kategori 4 är roddare som varit i kategori 3 minst ett år eller på annat sätt visat sig ha förståelse över hur båtar hanteras varsamt.

Uppdaterad: 20 APR 2022 13:41 Skribent: Anders Wånell
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Lidingö RK - Rodd
Göran Odin, Hamnvägen 1
18166 Lidingö

Besöksadress:
Klubbvägen 1
18142 Lidingö

Kontakt:
Tel: 0727255515
E-post: info@lidingoroddklub...

Se all info